top of page

VILKA ÄR VI

Vilka står bakom Travel Temp

TravelTemp startades under 2021 då ett tydligt behov av en mer flexibel och riskminimerad personalstrategi kunde konstateras bland resebolagen. Detta med anledning av pandemin.

TravelTemp startades av Nordic Bench ABi samarbete med ett etablerat bemannings- och rekryteringsföretaget. Idén var enkel - Nordic Bench kan reseindustrin med över 30 år i branschen.

Till verksamheten har även Johan Reihagen knutits, likväl med mångårig branscherfarenhet.

VÅRT UPPDRAG

Vår uppdrag är att vara en pålitlig och kompetent partner till våra uppdragsgivare likväl som en ärlig och lyhörd arbetsgivare för våra konsulter. Med mångårig erfarenhet av svensk rese- och mötesindustri har vi byggt upp ett stort kontaktnät och har många kontaktvägar ut i sökandet efter den för uppdraget bästa passande kandidaten.

KÄRNVÄRDEN

Kunskap

Efter många år i svensk resenäring har vi en stor kunskap om hur branschen ser ut och vilken kompetens som krävs för de olika uppdragen vi tar. 

Kreativitet

I samband med en rekrytering är vi lyhörda för vår uppdragsgivares behov samt även kreativa med feedback och förslag utifrån egen erfarenhet för att driva processen framåt.  

bottom of page